Upadłość konsumencka

Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszły w życie zmiany w prawie upadłościowym. Od chwili wejścia znowelizowanych przepisów upadłość konsumencka nie jest już przywilejem, a prawem konsumentów będących dłużnikami.

Upadłość konsumencka skierowana jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które z różnych przyczyn przez siebie niezawinionych, wyjątkowych i niezależnych okoliczności popadły trudności finansowe i nie są w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań popadając w stan niewypłacalności.

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć również były przedsiębiorca po zakończeniu i wyrejestrowaniu działalności gospodarczej. Jednakże samo zaprzestanie działalności gospodarczej nie przesadza o nabyciu zdolności do upadłości konsumenckiej. W przypadku byłego przedsiębiorcy występują pewne ograniczenia, bowiem zgodnie z brzmieniem art.491 4 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo upadłościowe sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o upadłość konsumencką, dłużnik mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Czy zachodzą względy słuszności lub względy humanitarne konieczne jest zbadanie przez sąd okoliczności związanych z konkretną sytuacją dłużnika w szerokim tego słowa znaczeniu.

Jeżeli posiadasz dużo długów, utraciłeś płynność finansową, jesteś przerażony zaistniałą sytuacją, chcesz chronić siebie i swoją rodzinę i zacząć wszystko od początku, to zapewne potrzebujesz pomocy w kompleksowym rozwiązaniu swoich problemów finansowych. Nasza Kancelaria Prawna jest Twoim najlepszym partnerem i wyborem.

Skutecznie pomagamy naszym Klientom przejść przez cały proces upadłościowy, aby postępowanie odniosło oczekiwany skutek, m.in.

  • bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sytuację finansową
  • przeprowadzimy dogłębną analizę wszystkich Twoich długów/zobowiązań
  • pomożemy skompletować całą niezbędną dokumentację
  • przygotujemy wniosek o ogłoszenie upadłości
  • doradzimy i przeprowadzimy Cię przez cały proces upadłościowy
  • zapewnimy reprezentacją doświadczonego prawnika
  • poprowadzimy proces rzetelnie i skutecznie
  • gwarantujemy profesjonalną i bieżącą obsługę na wszystkich etapach postępowania upadłościowego

Daj sobie szansę, jesteśmy po to, aby pomóc naszym Klientom.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią aby przekonać się, że zajmiemy się sprawą profesjonalnie i skutecznie.