Sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Nasza Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną z szeroko rozumianego zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz szeroko rozumianego prawa cywilnego.

Prawnicy Kancelarii posiadają bogatą wiedzę i duże doświadczenie niezbędne przy prowadzeniu nawet najbardziej skomplikowanych spraw rodzinnych.

Udzielamy porad prawnych, doradzamy skuteczne i najbardziej optymalne rozwiązania, przygotowujemy pisma i opinie prawne, reprezentujemy naszych Klientów przed wszystkimi sądami wszystkich instancji. Jesteśmy po to, aby skutecznie bronić i dochodzić praw naszych Klientów zarówno przed sądem, jak i w ramach indywidualnych negocjacji.

Kancelaria świadczy usługi prawne w m.in. następujących sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 • rozwody
  - bez orzekania o winie i z orzekaniem o winie (również rozwody kościelne).
  Decyzja o rozwodzie lub separacji często stanowi jedną z najtrudniejszych decyzji, jakie muszą podjąć małżonkowie, a postępowanie sądowe jest dla stron stresującym i pełnym emocji doświadczeniem. Emocje dotykają nie tylko współmałżonków, ale również pozostałych członków rodziny, w szczególności dzieci. Dlatego też niezbędne jest zadbanie o delikatne rozwiązanie spornych kwestii i zagwarantowanie możliwie komfortowego przejścia przez proces rozstawania się współmałżonków. Rozwód może nastąpić z woli jednego albo dwóch małżonków, jednak aby rozwiązanie małżeństwa było możliwe potrzebne jest równoczesne wystąpienie przewidzianych w ustawie przesłanek, a mianowicie musi nastąpić zupełny i trwały rozkład pożycia między małżonkami. W celu rozpoczęcia postępowania sądowego należy przygotować i wnieść pozew do sądu. Właściwie przygotowany pozew rozwodowy daje możliwość uzyskania wyroku rozwodowego już na pierwszej rozprawie. Jest to kwestia sensownej argumentacji i rozsądnego podejścia do faktu rozwodu zarówno przez strony, jak i ich pełnomocników. W zależności od sytuacji sąd może orzec rozwód:
  - bez orzekania o winie małżonków na zgodny wniosek stron
  - winni są oboje małżonkowie
  - wyłącznie z winy jednego z małżonków

  W Kancelarii dowiecie się Państwo m.in. jak w odpowiedni sposób w zależności od oczekiwań i okoliczności przygotować pozew rozwodowy, w jakich sytuacjach sąd nie orzeknie rozwodu, jakie czynniki wpływają na wysokość zasądzonych alimentów. Jeżeli zdecydują się Państwo na powierzenie nam swoich spraw, nasi adwokaci pomogą przejść przez ten trudny etap życia w sposób sprawny, szybki i jak najmniej uciążliwy. Podczas wizyty w Kancelarii zyskują Państwo możliwość wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

 • separacje małżonków
  Zasadniczo separacja wywiera takie same skutki jak rozwód, z tym że nie rozwiązuje zawartego przez strony związku małżeńskiego. W związku z tym małżonek, po orzeczeniu przez sąd separacji, nie może ponownie wstąpić w nowy związek małżeński.

 • podziały majątku wspólnego byłych małżonków to naturalna konsekwencją rozwodu lub separacji. Podobnie jak sprawy o rozwiązanie małżeństwa, również kwestie związane z podziałem majątku wymagają szczególnego podejścia. Profesjonalny pełnomocnik pomoże obiektywnie spojrzeć na sprawę i rozwiązać ją w sposób najbardziej korzystny.
  Podziału majątku możemy dokonać w drodze umowy lub w postępowaniu sądowym. Nie zawsze wiąże się z ustaleniem równych udziałów małżonków. Jest wiele okoliczności wpływających na ustalenie nierównych udziałów i korzystniejsze dla jednej ze stron rozliczenie nakładów na majątek dorobkowy. Oferujemy Państwu pomoc przy ustaleniu składników majątku wspólnego, jak i oceny ich wartości. W zależności od potrzeb Klienta nasza pomoc może polegać w szczególności na:
  - przygotowaniu wniosku o podział majątku, odpowiedzi na wniosek oraz innych pism procesowych,
  - udziale w negocjacjach związanych z ustaleniem składu majątku wspólnego i jego wartości,
  - przygotowaniu projektu umowy podziału majątku wspólnego

 • ustalanie ojcostwa - sprawy dotyczące pochodzenia dziecka, ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka

 • alimenty - sprawy o podwyższenie, obniżenie alimentów, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

 • sprawy związane z powierzeniem władzy rodzicielskiej (przyznanie, pozbawianie i ograniczanie władzy rodzicielskiej) oraz ustalenie kontaktów z dzieckiem

 • sprawy o ubezwłasnowolnienie oraz z zakresu opieki i kurateli

Obsługa prawna Kancelarii w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmuje:
- udzielenie profesjonalnych porad prawnych
- przygotowywanie opinii prawnych, wszelkich pism procesowych,
- przygotowywanie projektów umów małżeńskich, umów o podział majątku wspólnego
- przygotowywanie pozwów oraz reprezentacja klienta przed sądami powszechnymi i polubownymi
Ponadto współpracujemy z kancelariami notarialnymi, aby zapewnić naszym Klientom profesjonalną i kompleksową obsługę.

Żadna sprawa z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego nie stanowi dla nas problemu.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią aby przekonać się, że zajmiemy się sprawą profesjonalnie i skutecznie.