Sprawy spadkowe

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę klientów indywidualnych w sprawach z zakresu prawa spadkowego. Postępowanie spadkowe mimo, iż prowadzone jest w tzw. postępowaniu nieprocesowym, ma niejednokrotnie bardzo dynamiczny i sporny przebieg. Zazwyczaj ma to miejsce w sytuacji, gdy istnieje spór pomiędzy spadkobiercami co do reżimu dziedziczenia, ważności testamentu czy też zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu. W takich sytuacjach wszelkie kwestie sporne należy rozstrzygnąć w ramach postępowania sądowego.

Prowadzenie sprawy spadkowej rozpoczynamy od ustalenie daty otwarcia spadku, ustalenie tytułu do spadku, zgromadzenie niezbędnej dokumentacji. Przygotowujemy wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza, zniesienie współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku, dział spadku. Doradzamy również w zakresie przyjęcia i odrzucenia spadku. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach spadkowych, sprawach o zachowek, wykonanie zapisu testamentowego lub w innych sporach dotyczących podziału majątku i rozliczenia nakładów.

Prowadzimy postępowania o stwierdzenie nabycia spadku dotyczących również osób (spadkobierców) zamieszkujących poza granicami Polski.

Ponadto Kancelaria prowadzi m.in. sprawy:

  • w zakresie obalenie i stwierdzenie nieważności testamentu, uznania za niegodnego dziedziczenia i wydziedziczenia,
  • zniesienie współwłasności nieruchomości, sprawy dotyczące wydania nieruchomości
  • sporządzania projektów testamentów
  • doradzamy w rozwiązywaniu problemów dotyczących przyszłego spadku i dziedziczenia
  • sprawy związane z podatkiem od spadków i darowizn (US)
  • sprawy związane z aktualizacją stanu prawnego ksiąg wieczystych

Obsługa prawna Kancelarii w sprawach z zakresu prawa spadkowego obejmuje:

  • udzielenie profesjonalnych porad prawnych i doradztwo prawne
  • przygotowywanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku oraz pism procesowych
  • przygotowywanie wszelkich pozwów i reprezentację w prowadzonych postępowaniach sądowych i pozasądowych

Dzięki dużemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw spadkowych żadna sprawa nie stanowi dla nas problemu.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią aby przekonać się, że zajmiemy się sprawą profesjonalnie i skutecznie.