Sprawy karne

Kancelaria prowadzi sprawy karne związane zarówno z obroną interesów oskarżonego, jaki i pokrzywdzonego. Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania.

Zakres obsługi prawnej obejmuje m.in.:

  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz apelacji i kasacji karnych,
  • doradztwo w zakresie postępowania w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia,
  • reprezentowanie oskarżonego przed organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, a także w postępowaniu sądowym i wykonawczym,
  • reprezentację w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, jak również powoda cywilnego.
  • reprezentowanie interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym również w zakresie dochodzenia roszczeń cywilnych związanych ze szkodą wynikającą z popełnionego przestępstwa
  • sporządzanie wniosków o warunkowe umorzenie postępowania, o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy, o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania postępowania dowodowego, o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej
  • pomoc osobom pokrzywdzonym popełnionym przestępstwem poprzez składanie wniosków o wszczęcie postępowania, a także reprezentuję pokrzywdzonego w postępowaniu sądowym.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem pomocy w sprawie karnej, zachęcamy do kontaktu z naszymi adwokatami z Opola.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią aby przekonać się, że zajmiemy się sprawą profesjonalnie i skutecznie.