Służebność przesyłu

Jeżeli na nieruchomości będącej Państwa własnością znajdują się jakiekolwiek urządzenia przesyłowe tj. słupy energetyczne wysokiego i średniego napięcia, stacje transformatorowe, rurociągi, urządzenia kanalizacji ściekowej, a nigdy nie wyraziliście Państwo zgody na ich wybudowanie, to czas najwyższy, aby uregulować stan prawny i uzyskać dla Państwa stosowne świadczenia.

Nasy Kancelaria adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie:

  • ustanowienia służebności przesyłu,
  • uzyskania odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości za okres do 10 lat wstecz,
  • usunięcia lub przesunięcia sieci przesyłowej.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią.

Oferujemy pełną obsługę prawną na każdym etapie postępowania. Jeżeli postępowanie polubowne nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, prawnicy kancelarii przygotują odpowiedni pozew i sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, gdzie Państwa interesy będą reprezentowane przez profesjonalnego pełnomocnika.

Korzystając z usług naszej Kancelarii klient zyskuje:

  • profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie postępowania
  • pewność, że uzyska należne roszczenie
  • pewność, że dochodzeniem roszczenia zajmie się doświadczony prawnik
  • skuteczną walkę o możliwie najwyższe odszkodowanie/roszczenie

Żadna sprawa z zakresu służebności przesyłu nie stanowi dla nas problemu.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią aby przekonać się, że zajmiemy się sprawą profesjonalnie i skutecznie.