Obsługa prawna firm

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, świadczoną niezależnie od  formy prawnej podmiotu i jego struktury organizacyjnej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Oferujemy pomoc przy rejestracji w KRS i zakładaniu podmiotów gospodarczych, począwszy od mikroprzedsiębiorstw do podmiotów i spółek uregulowanych w kodeksie spółek handlowych. W zakresie oferowanych usług mieszczą się również czynności likwidacyjne, restrukturyzacyjne oraz upadłościowe. Nieodłącznym elementem obsługi prawnej jest przygotowywanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji prawnej związanej z bieżącą działalnością podmiotów oraz opracowywanie i opiniowanie wszelkich umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym.

Kancelaria świadczy usługi polegające m.in. na:

 • doradztwo w zakresie formy prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców,
 • zakładanie spółek osobowych, spółek kapitałowych, przekształcanie spółek, fuzje, rejestracja w KRS
 • przygotowywanie umów spółek, aktów założycielskich i innych aktów korporacyjnych
 • przygotowywanie projektów umów, opiniowanie umów, kontraktów
 • przygotowywanie i negocjowanie umów cywilnych zawieranych między przedsiębiorcami,
 • przygotowywanie regulaminów i aktów wewnętrznych spółek,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed sądami powszechnymi,
 • przygotowaniu wniosków do sądu, jak i środków odwoławczych;
 • windykacja należności obejmująca w zależności od potrzeb postępowanie polubowne, postępowanie sądowe, jak również postępowanie egzekucyjne.
 • dochodzeniem wszelkiego typu odszkodowań (majątkowe, rolnicze, osobowe)
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, sądowo-administracyjnych, administracyjnych i podatkowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, własności intelektualnej, z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji
 • kompleksowa pomoc prawna z zakresu prawa pracy, w szczególności: reprezentowanie pracodawców przed sądami powszechnymi, tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania, oraz innych aktów i przepisów wewnętrznych pracodawcy, doradztwo prawne w zakresie nawiązywania, kształtowania i rozwiązywania stosunku pracy, kary porządkowe (stosowanie i uchylenie)
 • przeprowadzanie specjalistycznych szkolenia z wybranych dziedzin prawa kadry podmiotu,
 • pomoc w zakresie doboru optymalnego finansowania podmiotów gospodarczych.

Stała obsługa i indywidualne zlecenia

Obsługa prawna firmy może być prowadzona w ramach stałej współpracy (abonament) lub w ramach indywidualnych zleceń konkretnych spraw. Wybór opcji uzależniony jest wyłącznie od preferencji i potrzeb obsługiwanego podmiotu. Zawsze można też wypracować inny wariant współpracy korzystny dla obu stron. Standardy działania Kancelarii pozwalają na świadczenie najwyższej jakości kompleksowych usług prawnych uwzględniających indywidualne potrzeby każdego Klienta, zarówno dużych podmiotów gospodarczych, jak i mniejszych firm. Prowadząc obsługę prawną szukamy skutecznych rozwiązań problemów prawnych, pozwalających zaoszczędzić naszym Klientom czas i pieniądze.

Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy pisma i opinie prawne, doradzamy skuteczne i najbardziej optymalne rozwiązania reprezentujemy naszych Klientów przed wszystkimi sądami wszystkich instancji. Skutecznie bronimy i dochodzimy praw naszych Klientów zarówno przed sądem, jak i w ramach indywidualnych negocjacji.

Współpracując z naszą Kancelarią firma zyskuje profesjonalną, skuteczną i rzetelną obsługę prawną. Zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią i naszymi prawnikami.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią aby przekonać się, że zajmiemy się sprawą profesjonalnie i skutecznie.