Dział spadku

Nie zawsze możliwy jest podział majątku spadkowego na zgodny wniosek wszystkich spadkobierców. Podział masy spadkowej pomiędzy spadkobierców jest bardzo często elementem konfliktującym uprawnionych do spadku i uzyskanie kompromisu w sprawach działowych nie zawsze jest możliwe. Wówczas nie pozostaje nic innego jak skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Po przeprowadzeniu dogłębnego postępowania dowodowego w tym po wysłuchaniu uczestników, świadków oraz po zasięgnięciu opinii biegłych m.in. rzeczoznawców majątkowych nieruchomości Sąd zdecyduje o sposobie podziału majątku spadkowego.

Z działem spadku wiąże się zazwyczaj szereg zagadnień dotyczących problematyki darowizn, spłaty długów spadkowych, rozstrzygania sporów co do rzeczy i praw wchodzących w skład spadku co powoduje, iż postępowania te są długotrwałe i często wielowątkowe.

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną w sprawach o dział spadku, obejmującą m.in.:

  • udzielenie profesjonalnych porad prawnych,
  • ustalenie składu i wartości masy spadkowej, pomoc przy kompletowaniu dokumentacji
  • przygotowywanie wniosków o dział spadku wraz z wnioskami dowodowymi,
  • przygotowanie planu podziału pozasądowego oraz wszelkich pism w tym zakresie
  • przygotowywanie wszelkich pozwów i reprezentację w prowadzonych postępowaniach sądowych o dział spadku sądowych oraz postępowaniach pozasądowych (współpraca z notariuszem)

Żadna sprawa z zakresu działu spadku nie stanowi dla nas problemu. Naszym atutem jest duże doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią aby przekonać się, że zajmiemy się sprawą profesjonalnie i skutecznie.