Prawo pracy

Nasza Kancelaria w ramach świadczonych usług zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną począwszy od udzielenia porady prawnej, przygotowania pism sądowych i reprezentacji w sądzie aż do prawomocnego zakończenia postępowania w szeroko rozumianych sprawach z zakresu prawa pracy.

Zakres obsługi prawnej obejmuje m.in.

 • kompleksowe doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę
 • reprezentacja przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • sprawy o mobbing i dyskryminację
 • dochodzenie odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
 • świadectwa pracy (m.in. sprostowanie świadectwa pracy i odszkodowanie za jego brak lub wadliwość)
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • umowy o zakazie konkurencji
 • kontrakty menedżerskie
 • spory z ZUS (m.in. o emerytury, renty, praca w szczególnych warunkach)
 • innych roszczeń pracowniczych (m.in. o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o wynagrodzenie, o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, odprawy pracownicze)

Ponadto Kancelaria przyjmuje sprawy do realizacji w ramach dziedziczenia środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) na rachunku zmarłego członka funduszu emerytalnego oraz na indywidualnych subkontach ZUS.

Obsługa prawna Kancelarii w sprawach z zakresu prawa pracy obejmuje:
- udzielenie profesjonalnych porad prawnych i doradztwo prawne
- przygotowywanie wniosków oraz pism procesowych
- przygotowywanie wszelkich pozwów i reprezentację w prowadzonych postępowaniach sądowych i pozasądowych

Żadna sprawa z zakresu prawa pracy nie stanowi dla nas problemu.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią aby przekonać się, że zajmiemy się sprawą profesjonalnie i skutecznie.