Polisolokaty

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią, aby przekonać się, że zajmiemy się sprawą profesjonalnie i skutecznie.

Miałeś polisę z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, tzw. polisolokatę?

Z różnych względów Twoja polisa wygasła, a Towarzystwo ubezpieczeń wypłaciło Ci tylko nieznaczną część wpłaconych środków.

Skutecznie pomagamy odzyskać utracone środki pobrane tytułem opłat likwidacyjnych lub opłat od wykupu Klientom, którzy zawarli umowy ubezpieczenia na życie ( z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną) tzw. programy regularne, polisolokaty i z różnych powodów wcześniej (niż wynika to z OWU) zakończyli umowy.

Opłaty likwidacyjne można odzyskać, gdy opłata likwidacyjna została pobrana na podstawie zapisu uznanego za klauzulę abuzywną, czyli niedozwoloną. Tak więc w sytuacji nienależnie pobranej opłaty likwidacyjnej mamy do czynienia z tak zwanym świadczeniem nienależnym, w istocie oderwanym od umowy ubezpieczeniowej z funduszem kapitałowym.  Wobec faktu bezprawności pobierania tak wysokich opłat likwidacyjnych zastosowanie ma art. 118 k.c., zgodnie z wykładnią którego gdy przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi aż dziesięć lat.

Tak wiec jeżeli jesteś w gronie Klientów, którzy stracili swoje oszczędności w polisach inwestycyjnych z UFK w ostatnich 10 latach korzystając z pomocy prawnej naszej Kancelarii możesz odzyskać utracone środki.

Korzyści współpracy z naszą Kancelarią

 • Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie
 • Nie pobieramy opłat wstępnych! Nasze wynagrodzenie jest zależne tylko od sukcesu w sprawie i wartości odzyskanych środków
 • Zapewniamy profesjonalną obsługę
 • Minimum formalności, 100% gwarancji, bez ryzyka dla Klienta

 

Pomagamy w uzyskaniu zwrotu opłat od wszystkich ubezpieczycieli:

 • SKANDIA  Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
 • Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A.
 • AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A
 • Generali Życie T.U. S.A.
 •  AEGON TU na Życie S.A.,
 • Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
 • Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
 • ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Zycie S.A.
 • HDI-Gerling Życie TU SA
 • UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S A
 • PZU Życie SA
 • Concordia Ubezpieczenia
 • TU na Życie CARDIF Polska S.A.
 • i innych